Att behandla golvet med lut

Om man har ett trägolv kommer det att gulna med tiden under sin åldring – detta kan lut påverka. Gulningsprocessen avstannar med denna behandling och golvet kommer att få en ljus, näsan vitgrå yta; färgen behålls mycket längre än vanligt. Det finns i dag två typer av golvlut på marknaden. Den ena är mycket starkt alkalisk, och det är den traditionella behandlingen. Det finns också modernare varianter som har lägre pH-värde och dessa kan även användas på träslag som ek och bok.

Den traditionella luten används på gran och furugolv. Om man köper speciellt lövträlut kan det dock också användas på ask, ek och bok.

Vad gör lutet egentligen?
Ger denna behandling golvet något skydd eller extra slitstyrka?

Lut i sig ger inte golvet något skydd alls. Golvet blir alltså inte mer slitstark bara för att det behandlas med lut. Denna behandling måste alltså kombineras med någon annan ytbehandling som skyddar. Vanliga alternativ till detta är hårdvaxolja, olja eller såpa.

Golvets känsla och utseende efter en behandling

Om man har ett kraftigt gulnat golv är det inte säkert att en behandling gör så mycket för resultatet. Om golvet dock bara precis börjat bli gult kan lut påverka processen och göra golvet ljusare igen. Karaktären på golvet blir ljus och närmast vitgrå. Man kan med gott resultat kombinera golvlut med såpa för att få fram det riktigt klassiska skurgolvet som så många vill ha i dag.

Golvets underhåll när det behandlats

Eftersom golvlut inte innebär att golvet skyddas något extra kan underhållet bero på vilken annan skyddande ytbehandling man väljer. Om man inte önskar ytbehandla golvet alls måste man vara medveten om att det är mycket fukt- samt fläckkänsligt. Man måste se till att eventuella fläckar genast tas bort och dessutom kommer smuts mycket lätt att fastna på golvets sträva yta.

Att behandla golvet med lut

Det är relativt enkelt att behandla golvet. Man applicerar lutet med en speciell borste och när ytan torkat helt polerar man den med en polermaskin. Ofta kan det vara bra att ta till experthjälp för att få golvet jämt lutat och polerat.

Lut och miljö

Om man väljer att använda sig av den traditionella luten ska den hanteras mycket varsamt eftersom den är mycket frätande. Man ska alltid använda skyddshandskar när man hanterat lut. När det har torkat på golvet får den en hård kaka över sig som man slipar bort. Under denna golvslipning är det extremt viktigt att ha munskydd så att dammet som bildas inte blir inandat.