Att ytbehandla golvet med såpa

Ett mycket lämpligt ytbehandlingsmedel för golv är golvsåpa. Många gånger kan såpan vara bra eftersom att den ofta ger ett bra skydd. När man ytbehandlar golvet med såpa ger den ingen direkt skyddsyta på ett obehandlat trägolv. Däremot byggs det upp en tålig yta över lång tid. Allt eftersom man skurar golvet med såpa och sliter det byggs ytan upp. Golvet blir hårdare och mer tåligt ju mer det behandlas. På grund av detta kallas golven ofta för skurgolv. Golvslipning med golvsåpa kan bara användas på golv av gran eller furu. När det gäller ädelträ som bok eller ek kan de bli missfärgade.

Vad gör golvsåpan egentligen?
Vilket skydd och vilken slitstyrka ger golvsåpan?

Ett såpat golv är i princip oskyddat i början och med detta menar man att det är extra känsligt. Den skyddande ytan byggs upp allt eftersom man skurar det och golvytan kommer så småningom att bli mycket motståndskraftig. Om man väljer denna ytbehandling krävs det alltså att man har en hel del tålamod.

Golvets utseende samt fortsatt underhåll

När man använder golvsåpa får träet ett levande och varmt utseende. Det blir dessutom mycket vackrare med åren om man sköter om det på rätt sätt. Om man vill att golvet ska bli ljusare kan man kombinera såpan med lut.

Om man väljer att ytbehandla golven med golvsåpa ska man passa på att underhålla golvet när det börjar fastna smuts i det. Om golvet blir svårare att få rent är det ett tecken på att såpan har börjat försvinna från golvet. Beroende på slitage brukar man ofta såpskura golven en gång per år i ett hem. Det kan dock vara bra att alltid hälla i lite såpa i vattnet när man torkar golven till vardags. Då lägger man hela tiden till lite såpa i skyddet. Detta är extra viktigt under de första åren då golvet ofta är lite känsligt.

Fördelar och nackdelar med att ytbehandla med golvsåpa

Det finns flera fördelar med att använda såpa för att ytbehandla golven. Om man får en mindre repa eller tryckskada kan den ofta repareras om man lägger på lite vatten. När det såpade golvet har skötts om ordentligt under ett par år kommer det att vara ordentligt uppbyggt med en skyddande yta och det kommer dessutom vara både vackert och mycket lättstädat.

I början är golvet mycket känsligt för fukt och fett vilket är en nackdel. Det är också mycket underhållskrävande under dessa år eftersom man regelbundet måste såpskura det för att skyddet ska behållas. Dessutom samlar golvet lätt på sig smuts till en början.